Aktualności Aktualności

„Inspiracje naturą"

Wystawa w Muzeum Leśnictwa

„Inspiracje naturą. Wystawa Rodziny Antowskich” to tytuł wystawy uroczyście udostępnionej do zwiedzania 20 września br. w jednej z sal muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie od wielu lat systematycznie prezentuje dorobek artystyczny leśników z różnych zakątków kraju. Tym razem pokazano dorobek rodziny, która już osiemnaście lat temu przedstawiła swoje dokonania podczas V Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników. Okazało się, że ówczesna prezentacja była początkiem artystycznych ścieżek młodego pokolenia. Córka Katarzyna została fotografikiem, syn Jakub – plastykiem. Rodzice natomiast pielęgnowali swoje zamiłowania tworząc nowe prace.

Oczywiście wszystko zaczęło się wcześniej, bowiem już w połowie lat dziewięćdziesiątych Anna i Andrzej Antowscy rozpoczeli prezentowanie swoich prac w miejscu zamieszkania. Podporą ich działalności byli znajomi, którzy nieustannie namawiali ich do prezentacji dokonań. Wrośli w środowisko mieszkańców Międzychodu o czym świadczy choćby obecność przedstawiciela Burmistrza pana Tadeusza Wienke kierownika referatu promocji i kultury. Ich dokonania powiązane są z działalnością tamtejszego Stowarzyszenia Artystycznego „Drzewce”, inicjatora i organizatora wielu przedsięwzięć kulturalnych. Od kilku lat państwo Anna i Andrzej mieszkają na terenie gminy Choczewo, gdzie przenieśli swoje artystyczne i społecznikowskie zainteresowania.

Na uroczystym otwarciu stawiła się duża część rodziny, by ponownie wesprzeć rodziców, ale także odwiedzić Gołuchów i Muzeum Leśnictwa. W otwarciu wystawy uczestniczyli również goście Ośrodka, a jego gospodarz obok słów powitania z dużą przyjemnością odczytał list Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pana dr. Inż. Andrzeja Koniecznego.

Wystawie towarzyszy Informator, który zawiera  wiele szczegółów dotyczących działalności artystycznej rodziny Antowskich. Zapraszamy do ogladania wystawy do końca lutego 2019 roku.

Tekst: Konrad Bul

Zdjęcia: Joanna Zalejska-Niczyporuk

Materiały do pobrania