Aktualności Aktualności

Konkurs plastyczny „Mój ulubiony las"

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn.: „Mój ulubiony las”.

Konkurs ten organizowany jest w związku z XIV festynem edukacyjnym „Spotkanie z lasem”. Rozpisany jest w czterech kategoriach wiekowych: I kat. – uczniowie klas I-III, II kat. – klasy IV-VI SP, III kat. – klasy VII-VIII SP łącznie z klasami gimnazjalnymi, oraz IV kat. – młodzież szkół średnich.

Prace plastyczne, formatu A3, wykonane zgodnie z podanymi w poszczególnych kategoriach wiekowych technikami, należy nadsyłać do 21 maja 2018 r. na adres Ośrodka. Do każdego dzieła należy dołączyć kartę opisu pracy (prosimy, aby karta była przyczepiona na stałe lub przyklejona do pracy) podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna. Karta opisu pracy do pobrania wraz z regulaminem konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach kwartalnika edukacyjno-informacyjnego „Zagajnik” oraz na stronie internetowej OKL. Laureaci i wyróżnieni zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, które odbędzie się 8 czerwca br.

 

Tekst: Joanna Zalejska-Niczyporuk

Materiały do pobrania