Aktualności Aktualności

Bajarze z Leśnej Polany

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Ośrodek kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w trzynastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego.

Krasomówczy konkurs jest propozycją dla gawędziarzy potrafiących w sposób nietuzinkowy i inspirujący opowiadać o lesie, jego zasobach, historii oraz pracy leśników. Udział w wydarzeniu jest szansą na ukazanie twórczego dorobku w pełnej krasie i może oznaczać koniec pisania do szuflady. Konkurs ma na celu szerzenie leśnej wiedzy, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody, zachęcanie do częstego odwiedzania leśnych ostepów oraz korzystania z uroków polskich lasów. Jest on skierowany do wszystkich miłośników lasu. Od wielu lat startują w nim z sukcesami uczniowie szkół leśnych oraz leśnicy.

Tegoroczny konkurs odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej 16 i 17 maja. Na zgłoszenia osób, które za pośrednictwem słowa i gestu chcą zarażać miłością do lasu, czekamy do 15 kwietnia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnictwo w wydarzeniu określają zasady zawarte w regulaminie konkursowym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Patronat medialny

          

       

Materiały do pobrania