Aktualności Aktualności

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

30 maja – 5 czerwca 2019 r.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się w dniach 30 maja – 5 czerwca 2019 roku, a punktem odniesienia będzie tutaj zeszłoroczny sukces, którego miarą jest 6035 działań w 34 krajach.

ESDW 2019 będzie łączyć się z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Agendy 2030.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju zorganizuje VI Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej". Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec środowiska naturalnego i postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.
Ponadto Ośrodek udostępnia do zwiedzania nieodpłatnie obiekty Muzeum Leśnictwa w dniu 30 maja 2019 r. oraz 5 czerwca 2019 r.