Aktualności Aktualności

Konferencja naukowa „Kulturowa wartość lasu"

W dniach 23 i 24 maja odbyła się konferencja naukowa „Kulturowa wartość lasu” organizowana przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konferencja była kontynuacją prac podjętych w ramach Narodowego Programu Leśnego (panel Dziedzictwo), gdzie wykazano, że las i gospodarka leśna odgrywały i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kultury i tworzeniu dziedzictwa narodowego.

Do udziału w konferencji zostało zaproszone grono naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Dimitrie Cantemir Christian University, Bucarest, Rumunia; Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu; Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie; Uniwersytetu Gdańskiego; Law School Lanzhou University China; Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Uniwersytetu Łódzkiego; Instytutu Badawczego Leśnictwa; Uniwersytetu Rzeszowskiego; a także grono znawców kultury inspirowanej lasem. Konferencję rozpoczęto wystąpieniem prof. dr. hab. Kazimierza Rykowskiego, który zapytał o czwarty wymiar lasu. I to pytanie zdominowało pozostałe wystąpienia, które określały wartości kulturowe jako ów czwarty wymiar. Wydaje się, że we wniosku końcowym można było śmiało odpowiedzieć na początkowe pytanie. 

Wnioski końcowe zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Podczas konferencji zostało zaprezentowanych 20 wystąpień. Pośród uczestników konferencji odnotowano obecność przedstawiciela Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto udział wzięli leśnicy i muzealnicy z terenu Południowej Wielkopolski. 

Tekst: Konrad Bul