Aktualności Aktualności

Konferencja naukowa „Kulturowa wartość lasu"

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

oraz

 wydział Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

zapraszają zainteresowanych leśników i nie tylko 

na organizowaną w dniach 23–24 maja 2019 konferencję naukową

 „Kulturowa wartość lasu”.

Organizowana konferencja kontynuuje prace podjęte w ramach Narodowego Programu Leśnego (panel Dziedzictwo), gdzie wykazano, że las i gospodarka leśna odgrywały i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kultury i tworzeniu dziedzictwa narodowego.

Do udziału w konferencji zostało zaproszone grono naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Dimitrie Cantemir Christian University, Bucarest, Rumunia; Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu; Uniwersytetu Rolniczego w  Krakowie; Uniwersytetu Gdańskiego; Law School Lanzhou University China; Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Uniwersytetu Łódzkiego; Instytutu Badawczego Leśnictwa; Uniwersytetu Rzeszowskiego; a także grono znawców kultury inspirowanej lasem.

Wszystkich chętnych do udziału w konferencji zapraszamy do pobrania i przesłania wypełnionej karty zgłoszenia.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 200,00 złotych, które należy wpłacić na konto Ośrodka Kultury Leśnej podane w karcie zgłoszenia

Materiały do pobrania