Aktualności Aktualności

Konferencja naukowa „Las i historia”

W dniach 12 i 13 października odbyła się IV Konferencja naukowa „Las i historia” zaplanowana jako spotkanie, którego celem jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy historycznej o lesie i leśnictwie w ogóle, a lesie i leśnictwie w Polsce w szczególności.                                      

Konferencja obyła się w przeddzień obchodów stulecia odzyskania państwowego bytu Polski. Ponad wiekowa nieobecność państwowości polskiej na mapach Europy odcisnęła swe piętno na każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego Polaków, a także głęboko usadowiła się w świadomości społeczeństwa polskiego. W dziejach gospodarki leśnej na ziemiach polskich do dnia dzisiejszego znajdujemy „białe plamy” z tego okresu. Różnice w sposobach gospodarowania po stu latach już się zatarły, ale ślady w przyrodzie jeszcze w wielu miejscach pozostały. Organizowana konferencja naukowa gromadząca badaczy historii lasu i leśnictwa umożliwia przywrócenie pamięci o minionych wydarzeniach, ludziach, procesach gospodarczych, procesach kulturowych. Umożliwia odbudowanie wizerunku instytucji państwowej której podstawowym celem jest zachowanie dla potomnych zasobów i skarbów przyrodniczych odziedziczonych po przodkach.

Obecna konferencja zgromadziła na dwudniowych obradach rekordową ilość 40 prelegentów, którzy wygłosili 35 referatów. Obrady zostały podzielone na pięć sesji tematycznych: Zwierzyna i łowy, Lasy i ludzie, Leśnictwo i leśnicy, Las i gospodarka, Las i kultura, a na koniec zaprezentowane zostały doniesienia. Każda z sesji prowadzona była przemiennie przez uznanych i cenionych naukowców leśników i historyków. Pośród prelegentów pojawili się m.in. profesorowie: Kazimierz Ilski (historyk, dziekan wydziału Historii UAM), Władysław Chałupka (leśnik), Tomasz Jaworski (historyk), Kazimierz Rykowski (leśnik) Tadeusz Janicki (historyk), a w śród słuchaczy m.in. profesorowie: Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski. Tematyka wystąpień była zróżnicowana i spotkała się z różnym przyjęciem przez uczestników. Najczęstszym odzewem były dyskusje rozwijające się bezpośrednio po wystąpieniach prelegentów. Niestety ilość czasu była ograniczona, co z kolei powodowało przeniesienie dyskusji w kuluary. Zgodnie z założeniami konferencji, wszystkie wystąpienia będą publikowane w „Studiach i Materiałach Ośrodka Kultury Leśnej". Kolejne, czwarte spotkanie historyków i leśników podkreśliło konieczność dalszego rozwijania współpracy z możliwością poszerzenia jej o socjologów, językoznawców, antropologów kultury, prawników zajmujących się związkami lasu, przyrody ze swoimi dziedzinami naukowymi.

Kolejna, piąta konferencja „Las i historia” odbędzie się w roku 2019, tradycyjnie w pierwszej połowie października.

Tekst: Konrad Bul