Aktualności Aktualności

Konferencja naukowa „Las i historia"

Zapraszamy do udziału!

 

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 12–13 października 2017 roku organizuje
IV konferencję naukową „Las i historia”.

Konferencja organizowana jest pod patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych pana dr inż. Konrada Tomaszewskiego

Temat konferencji w naszym rozumieniu to relacje pomiędzy leśnictwem a społeczeństwem na tle zachodzących w historii zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych, to również oddziaływanie lasu, przyrody na procesy zachodzące w kulturze.

Konferencja poprzedza setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to doskonała okazja do odniesienia się do procesów historycznych zachodzących w polskim leśnictwie w ostatnim wieku.

Celem konferencji jest zebranie kolejnych opracowań uzupełniających istniejący stan wiedzy historycznej, a także upowszechnienie najnowszych ustaleń badaczy w tej dziedzinie.

Zapraszamy historyków zajmujących się historią gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich, historią leśnictwa, historią związków lasu z  kulturą, a także leśników zajmujących się historią leśnictwa.

 

Oferujemy zakwaterowanie w obiekcie edukacyjno-konferencyjnym i obiektach na terenie Gołuchowa, a także stosowne posiłki.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 1 października 2017 r. – adres: okl@okl.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania