Aktualności Aktualności

Konferencja naukowa „Las i historia"

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 17–18 października 2019 roku organizuje
V konferencję naukową „Las i historia”.

Tematem projektowanej konferencji, w naszym rozumieniu, są relacje pomiędzy leśnictwem a społeczeństwem na tle zachodzących w historii zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych, to również oddziaływanie lasu, przyrody na procesy zachodzące w kulturze. Projektowana konferencja wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w jubileusz dwusetlecia powołania Królewskiego Korpusu Leśnego – pierwszego, samodzielnego organu leśnej administracji rządowej na Ziemiach Polskich.
Konferencja jest doskonałą okazją do odniesienia się do procesów historycznych zachodzących w polskim leśnictwie w ostatnich wiekach.
Celem konferencji jest zebranie kolejnych opracowań uzupełniających istniejący stan wiedzy historycznej, a także upowszechnienie najnowszych ustaleń badaczy w tej dziedzinie.
Proponujemy zorganizowanie konferencji dwudniowej, na którą zapraszamy historyków zajmujących się historią gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich, historią leśnictwa, historią związków lasu z  kulturą, a także leśników zajmujących się historią leśnictwa.

Materiały do pobrania