Aktualności Aktualności

Konferencja „Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i Sekcja Socjologii Środowiska PTS

zapraszają do udziału w konferencji

„Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego”

która odbędzie się

w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza,

18-19 października 2018

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny – Przewodniczący

Dr hab. Piotr Matczak, Instytut Socjologii UAM, Przewodniczący Sekcji Socjologii Środowiska PTS

Dr inż. Benedykt Roźmiarek, Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Dr Krzysztof Niedziałowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Dr Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konrad Bul, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – sekretarz konferencji