Aktualności Aktualności

Konkurs plastyczny już rozstrzygnięty

„Mój ulubiony las” – tak brzmi tytuł konkursu plastycznego ogłoszonego w związku z XIV festynem edukacyjnym „Spotkanie z lasem”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 28 maja br. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Do tegorocznej edycji konkursu napłynęły łącznie 553 prace z 38 placówek szkolnych m.in. z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Brzezin, Wielowsi, Turku, Turska, Chełmc, Rychnowa, Taczanowa, Liskowa. Najwięcej rysunków przysłały dzieci z klas I–III szkół podstawowych – aż 285. W tej kategorii uczniowie mieli za zadanie namalować las jaki lubią techniką pasteli. Młodzież z klas IV–VI SP wykonywała prace metodą kolażu i dostarczyła 215 dzieł. W dwóch najstarszych grupach wiekowych (uczniowie klasy VII–VIII SP wraz z klasami gimnazjalnymi – III kategoria oraz młodzież szkół średnich – IV kategoria) nadesłano łącznie 53 prace. Ulubiony las najstarsi uczniowie namalowali różnymi farbami.

Jury pod przewodnictwem Benedykta Roźmiarka, dyrektora OKL, oceniło prace pod względem wartości plastycznych i artystycznych, ogólnej estetyki, samodzielności wykonania oraz zgodności z tematem i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

W I kategorii wiekowej przyznano I miejsce Krystianowi Niciejewskiemu z klasy II ze Szkoły Podstawowej w Rychnowie, II miejsceMałgorzacie Przybyle z klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu oraz III miejscePiotrowi Kłobuchawi z klasy I, Szkoła Podstawowa w Droszewie. Rozdano również wyróżnienia: Aleksandrze Pejaś (klasa III, Szkoła Podstawowa w Brzezinach), Magdalenie Juskowiak (klasa II, Szkoła Podstawowa w Kuklinowie), Aleksandrze Kozłowskiej (klasa I, Szkoła Podstawowa w Rychnowie), Mai Kaczmarek (klasa III, Szkoła Podstawowa nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim), Mai Chmieleckiej, Kindze Mazurowskiej, Lenie Duszy i Bartoszowi Kłosowi (klasa III, Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim), Szymonowi Wierzowieckiemu (klasa III, Szkoła Podstawowa w Kuklinowie), Antoniemu Walerowiczowi (klasa II, Szkoła Podstawowa w Gołuchowie), Szymonowi Pietrzakowi (klasa I, Szkoła Podstawowa w Liskowie) oraz Adrianowi Derwichowi (klasa I, Szkoła Podstawowa nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim).

W grupie klas IV–VI SP przyznano I miejsce ex aequo: Karolinie Kałużnej z klasy VI z Zespołu Szkół w Iwanowicach oraz Zuzannie Obecnej z klasy IV z Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.  II miejsce otrzymały uczennice Julia Kaczmarek z klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Marcelina Woźniak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku. III miejsce przyznano Patrykowi Ryfa z klasy V ze Szkoły Podstawowej w Gołuchowie. Wyróżnienia otrzymali: Julia Stefaniak (klasa IV, Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie), Oliwia Jopek i Filip Sójka (klasa V, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku), Nikola Kotala (klasa VI, Szkoła Podstawowa w Chełmcach), Natalia Pokrywa i Alicja Tyra (klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim), Luiza Graczyk i Dawid Zduński (klasa V) oraz Szymon Urbaniak (klasa VI, Szkoła Podstawowa w Gołuchowie), Cyprian Oleksy (klasa V, Szkoła Podstawowa nr 5 w Turku), Sebastian Jarosik (klasa V, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim), oraz Adam Prus (klasa IV, Szkoła Podstawowa w Rychnowie).

W kategorii klas gimnazjalnych oraz VII–VIII SP jury przyznało I miejsce Martynie Michalak z klasy II gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie,  II miejsceMagdalenie Pejaś z klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Iwanowicach oraz III miejsceMikołajowi Sztylka z klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Gołuchowie. W tej grupie wyróżniono prace: Kai Mądrzak i Oliwii Kląskały (klasa III, Publiczne Gimnazjum w Taczanowie Drugim), Agaty Haak i Aleksandry Szczepaniak (klasa III, Gimnazjum nr 3 w Pleszewie), Michaliny Rutczak (klasa VII, Szkoła Podstawowa w Gołuchowie), Julity Gałki (klasa VII, Zespół Szkół w Szczytnikach), Aleksandry Banasiak (klasa VII, Szkoła Podstawowa w Liskowie), Bartosza Matczaka (klasa VII, Szkoła Podstawowa w Rychnowie), Ewy Glapki (klasa III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Blizanowie) oraz Tatiany Żyły (klasa VII, Szkoła Podstawowa w Chełmcach).

W IV kategorii wiekowej – młodzież szkół średnich – nie przyznano I i II miejsca. III miejsce otrzymała Weronika Latańska z klasy I, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie, a wyróżnienia Eliza Florczak z klasa I, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie i Marta Matuszewska z klasy III, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczysty finał, który odbędzie się 8 czerwca br. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie podczas festynu edukacyjnego „Spotkanie z lasem”.

Tekst: Joanna Zalejska-Niczyporuk