Aktualności Aktualności

Konkurs „Portrety drzew"

Zapraszamy do konkursu!

W tym roku świętujemy 50. rocznicę światowych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia są działania na rzecz klimatu. Zmiany klimatu stanowią największe wyzwanie dla naszej przyszłości i środowiska, w którym żyjemy. Wpływają  na stan różnorodności biologicznej i zasięg geograficzny niektórych gatunków drzew, a także na zdrowie roślin poprzez stwarzanie sprzyjających warunków rozwoju organizmów dla nich szkodliwych. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.  W związku z tymi wydarzeniami Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie ogłasza konkurs plastyczny – Portrety drzew.

Cel i zasady konkursu zostały opisane w regulaminie. Na prace konkursowe czekamy do
6 marca 2020 r. Dla laureatów I, II i III miejsca oraz autorów prac wyróżnionych przewidziane są nagrody. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej
w Gołuchowie  28 kwietnia 2020 r. podczas obchodów Dnia Ziemi.