Aktualności Aktualności

Lasy w stulecie odzyskania niepodległości

Wystawa w Muzeum Leśnictwa

„Lasy w stulecie odzyskania niepodległości” to dwuczęściowa wystawa udostępniona w salach wystawowych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, której celem jest złożenie hołdu i podziękowanie Leśnikom Polskim za ich ogromny wkład w budowę polskiego leśnictwa, polskiej administracji leśnej, w budowę nowoczesnych struktur ochrony przyrody.

Pierwsza część to wybór fotografii przedstawiających leśników, ich rodziny, miejsca ich pracy, smutki i radości w okresie ostatnich stu lat. Na tych zdjęciach nie znajdziemy sztandarowych osiągnięć leśników, nie znajdziemy stosów pozyskanego drewna, ale zobaczymy twarze zniszczone ciężką pracą, odpoczynek po pracy, kontakty z miejscowym społeczeństwem tak często wspierającym leśników w ich codziennym trudzie. Znajdziemy echa historycznych wydarzeń: nawiązanie do Wielkiej Wojny, wojny polsko-bolszewickiej, powstania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, działalności „Rodziny Leśnika” – organizacji zrzeszającej leśników i ich żony we wspólnym dziele szerzenia wiedzy w środowiskach wiejskich, II wojny światowej, odbudowy po wojnie oraz choćby dowód obecności leśników w ostatniej tragedii narodowej – 10 kwietnia 2010 roku. Liczba i wybór zdjęć są ograniczone zasobami zbiorów muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej, ograniczone są również subiektywnym spojrzeniem autora wystawy.

Druga część jest wyborem materiałów archiwalnych pochodzących również wyłącznie ze zbiorów muzealnych Ośrodka. Przy tworzeniu prezentacji dokumentów kierowano się wartością historyczną i różnorodnością poszczególnych obiektów. Duży wpływ na wybór miał fakt, że zbiory archiwalne Ośrodka składają się przede wszystkim ze spuścizn i opowiadają o dokonaniach zawodowych leśników. Szczęśliwym trafem zbiory dotyczą zarówno wybitnych osobistości np. profesora Andrzeja Szujeckiego, czy profesora Floriana Budniaka, ale także szeregowych leśników, którzy całe życie spędzili w leśniczówkach, gromadząc dowody sumiennej, ciężkiej pracy. I te właśnie dokumenty zostały zaprezentowane na wystawie. Oczywiście pokazujemy również inne dowody aktywności zawodowej leśników w postaci dyplomów, plakatów, rysunków projektowych, ale nadal motywem przewodnim jest człowiek leśnik w swym codziennym trudzie. Prezentowane zestawy dokumentów obejmują lata jubileuszu naszej państwowości.

Tekst: Konrad Bul