Aktualności Aktualności

Zapraszamy do głosowania!

Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej

Jedenaście osób mistrzowsko posługujących się językiem polskim oraz pięć placówek zaangażowanych w krzewienie kultury i piękna mowy ojczystej otrzymało Nominacje Programu Społecznego „Mistrz Mowy Polskiej” 18 czerwca br. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Jedną z wyróżnionych nominacją instytucji jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Publiczna prezentacja Nominatów rozpoczęła  ogólnopolski plebiscyt, w czasie którego internauci, czytelnicy i słuchacze będą mogli głosować na swoich faworytów. Zdobywcy największej ilości głosów w kategoriach: Mistrz Mowy Polskiej oraz Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej otrzymają tytuły Vox Populi. Równolegle, Jury konkursu dokona wyboru laureatów, nadając im tytuł Mistrza Mowy Polskiej, Akademia Mistrzów Mowy Polskiej wybierze z kolei jedną instytucję, nadając jej tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

Ośrodek Kultury Leśnej chroni spuściznę kulturową i historyczną polskiego leśnictwa oraz przybliża społeczeństwu wiedzę o lesie i jego związkach z człowiekiem poprzez różnorodne formy edukacyjne, a wszystko to z poszanowaniem słowa mówionego i pisanego Od 12 lat organizuje Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, z którego wywodzą się znakomici gawędziarze. Ponadto inicjuje i realizuje konferencje tematyczne, przeglądy twórczości artystycznej dzieci, prelekcje i spotkania w Muzeum Leśnictwa. Od 1988 roku, Ośrodek jest organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Leśników, w którym jedną z kategorii jest literatura. Wiedzę leśną przybliża również poprzez wydawnictwa o charakterze popularnonaukowym i metodycznym. Jest wydawcą pozycji dla dzieci i młodzieży, a także zbiorów fraszek i gawęd. Wszystkie te działania mają charakter inspirujący i umożliwiają rozwijanie talentów literackich i krasomówczych.

Głosowanie odbywa się na stronie internetowej Programu www.mistrzmowy.pl (UWAGA: 1 głos na dobę z jednego adresu IP) do 20 września. Można także wysłać kartkę pocztową z nazwiskiem kandydata pod adres: Sekretariat Programu Mistrz Mowy Polskiej, ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa oraz zagłosować sms-em.

Laureatów tegorocznej edycji poznamy 24 września br. podczas Gali Finałowej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Nominacje do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej otrzymały, poza Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie: Audioteka S.A, Poradnia Językowa PWN, Redakcja Kultury i Edukacji PR I, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie. 

W 2014 roku Mistrzem Mowy Polskiej został Edward Marszałek – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, a w 2015 roku Kuźnią Mistrzów Mowy Polskiej utytułowano Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Drogę przecierał w 2011 roku leśnik Adrian Wiśniowski, który otrzymał wówczas tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi.

Zapraszamy do głosowania!