Aktualności Aktualności

Przegląd Twórczości Dziecięcej

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie organizują V Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej", który odbędzie się na terenie Ośrodka 10 i 11 maja 2018 r. Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania, kształtowanie prawidłowych zachowań wobec środowiska naturalnego i postaw odpowiedzialności za życie własne i innych. Uczestnicy Przeglądu (przedszkolaki i uczniowie klas 0-III szkół podstawowych powiatów pleszewskiego, kaliskiego, jarocińskiego i ostrowskiego będą prezentować piosenki, inscenizacje i recytacje. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie do 30 kwietnia br. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Przeglądzie są zawarte w jego Regulaminie.

W ramach Przeglądu jego uczestnicy zwiedzą wystawy w Muzeum Leśnictwa, oraz będą uczestniczyć w leśnych grach i zabawach zorganizowanych w plenerze przez Ośrodek Kultury Leśnej oraz w pokazach przygotowanych przez strażaków.