Aktualności Aktualności

Ptaki naszych lasów

Wystawa twórczości Arkadiusza Mańczyka

Od 22 marca w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie można oglądać wystawę czasową prezentująca ptaki polskich lasów. Salę muzealną w Oficynie wypełniają portrety m.in. bataliona, sójki, uszatki, derkacza a także modele wiernie oddające wielkość i ubarwienie rodzimych gatunków.  Autorem prac jest Arkadiusz Mańczyk, utalentowany leśnik z Nadleśnictwa Zawadzkie.

Modele wykonane z drewna, drutu i masy plastycznej, obrazujące piękno i różnorodność krajowych ptaków, stanowią trzon wystawy. Powstawały w okresie ostatnich trzech lat, a intencją autora było nie tylko zwrócenie uwagi na bogactwo awifauny, ale też wykorzystanie powstałych prac do prowadzonej przez niego edukacji leśnej. Ptaki, z natury płochliwe, bywają trudne do obserwacji. W Muzeum Leśnictwa można oglądać je z bliska, bez obawy, że odlecą i uniemożliwią zaobserwowanie szczegółów.

Arkadiusz Mańczyk jest artystą amatorem, z powodzeniem realizującym swoją pasję. Bliskie są mu rysunek, akwarela, malarstwo olejne, ale też fotografia i rzeźba. Za płaskorzeźbę zatytułowaną „W puszczy" otrzymał I nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL 2006. Również w następnych edycjach Przeglądu zdobywał nagrody i wyróżnienia. W 2012 roku uzyskał tytuł Twórcy Ludowego, a najczęstszymi wykonywanymi przez niego przykładami rękodzieła są drewniane zabawki, koniki i oczywiście ptaszki. Swoje prace prezentuje na wystawach zbiorowych i indywidualnych. 

Wystawa w Gołuchowie – na której modele zostały uzupełnione portretami ptaków wykonanymi przez autora tuszem i kredką akwarelową, akwarelami oraz farbami olejnymi – jest zachętą do dalszego, samodzielnego poznawania świata przyrody, szczególnie podpatrywania przedstawicieli polskiej awifauny w ich naturalnym środowisku.

                                                           (Arkadiusz Mańczyk; cytat z folderu przygotowanego na okoliczność wystawy)

Zapraszamy do wizyty w Muzeum Leśnictwa. Wystawę „Ptaki naszych lasów w twórczości Arkadiusza Mańczyka" można oglądać do 10 czerwca 2018 roku.

Materiały do pobrania