Aktualności Aktualności

Spotkanie Europejskiej Sieci Leśnej

OKL gościł członków European Forest Network

W dniach 24-27 maja 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli towarzystw leśnych z kilku państw europejskich, realizujących wybrane zadania w ramach nieformalnej organizacji jaką jest European Forest Network (EFN). Do Gołuchowa przyjechali goście z Islandii, Litwy, Szkocji, Szwecji oraz Polski. Program spotkania obejmował wycieczkę do Nadleśnictwa Antonin oraz Syców, a także zwiedzanie OKL. Jednak istotą spotkania była dyskusja panelowa nad wybranymi problemami leśnictwa w Europie oraz przyszłością i kierunkami rozwoju EFN. Inicjatorem oraz prowadzącym spotkanie był przewodniczący Rady Naukowej OKL, prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz.

Spotkanie oceniono jako bardzo kreatywne i wnoszące wiele nowych treści do aktywności EFN. Ponadto goście z wielkim uznaniem wypowiedzieli się na temat OKL w Gołuchowie, doceniając bogactwo zasobów muzealnych oraz szeroką gamę aktywności, m.in. konferencyjnej czy publikacyjnej. W ich opinii to jedyny tego typu ośrodek na świecie, co powinno napawać dumą gospodarzy, ale i  mobilizować ich, jako lidera „światowej kultury leśnej”, do wytężonej pracy.

Kolejne spotkanie EFN odbędzie się w 2020 roku w Islandii.

Tekst: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz