Aktualności Aktualności

VI Przegląd Twórczości Dziecięcej

Wyniki

30 maja br. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, już po raz szósty, odbył się Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej”, którego organizatorami są Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Całość przedsięwzięcia patronatem honorowym objął Wielkopolski Komendant Wojewódzki w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak, natomiast patronatem medialnym objęła Telewizja Proart oraz portal wlkp24.info. Przegląd swoim zasięgiem obejmował cztery powiaty: pleszewski, kaliski, jarociński i ostrowski.

Celem Przeglądu jest promowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności pomocy sobie i innym, właściwych postaw w codziennym życiu oraz sytuacjach zagrożenia. Tematyką konkursu jest szeroko pojęta ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo w sytuacjach zagrażających życiu oraz ekologia. Tego roku w Przeglądzie wzięło udział ponad 200 młodych artystów, którzy zaprezentowali się podczas dwudziestu dziewięciu występów.

Dla artystów i osób im towarzyszących przygotowano również szereg atrakcji.

Oprócz zmagań na scenie każdy uczestnik mógł zwiedzić wystawy Ośrodka Kultury Leśnej oraz wziąć udział w dodatkowym konkursie „Jestem bezpieczny i dbam o przyrodę”. Konkurs polegał na przejściu ścieżki edukacyjnej składającej się z ośmiu stanowisk tematycznie związanych z ochroną przeciwpożarową i ekologią. Podczas wykonywania zadań można było dowiedzieć się, jak należy zachować się w lesie, poznać leśne zwierzęta oraz sposoby ich poruszania. Dzieci mogły przypomnieć sobie również zasady udzielania pierwszej pomocy, pobytu nad wodą, zobaczyć jak zachowuje się pożar w domu i jakie niebezpieczeństwa zagrażają nam podczas zadymienia, spróbować swoich sił w ratowaniu maskotek i gaszeniu „pożaru” hydronetkami oraz obejrzeć wóz strażacki i sprzęt ratowniczy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gołuchowie, które również włączyły się w organizację Przeglądu.

Każdy uczestnik otrzymywał potwierdzenie prawidłowego wykonania zadania, a zwieńczeniem zmagań był pamiątkowy Certyfikat potwierdzający ukończenie ścieżki edukacyjnej i zdobycie tytułu „Bezpieczny przedszkolak” lub „Bezpieczny uczeń”.

Jednak najważniejsze wydarzenia rozgrywały się na scenie, gdzie przez dwa dni prezentowali się nasi mali artyści. Prezentacje oceniało jury w składzie: Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Barbara Kuszewska ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Adam Szymański – aktor i dziennikarz radiowy oraz jako przewodniczący jury – asp. Mariusz Glapa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Jury brało pod uwagę przede wszystkim przekaz utrzymany w tematyce Przeglądu. Oprócz tego oceniane były: pomysł, wykonanie, ogólne wrażenie artystyczne oraz zaangażowanie wykonawców.

Wyłonienie zwycięzców Przeglądu okazało się jednak niezwykle trudne, ponieważ wszyscy wykonawcy wykazali się wspaniałymi umiejętnościami. Ostatecznie Jury postanowiło wyróżnić i nagrodzić:

Kategoria przedszkolna

Wśród zespołów przedszkolnych w VI Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej” wyróżnieni zostali:

- Lena Szybiak z Przedszkola w Kowalewie za recytację wiersza pt. „Na ratunek Ziemi”,

- Martyna Błaszczyk, Erika Tomczyk, Igor Wnuk, Wiktor Wnuk, Krzysztof Ladorucki z Publicznego Przedszkola „Calineczka” w CzarnymLesie za przedstawienie pt. „Jak paw przez jezdnię przechodził”,

- Bruno Albrecht z Publicznego Przedszkola „Calineczka” w CzarnymLesie za piosenkę pt. „Piosenka o złym zajączku”.

Jury postanowiło przyznać:

III miejsce dla grupy „Biedronki” z Publicznego Przedszkola w Czerminie za taniec „Woda mocy doda”,

II miejsce dla Grupy 0 z Przedszkola w Dobieszczyźnie za przedstawienie pt. „Na wybiegu”,

I miejsce Julii Perdak z Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie za wspaniałe wykonanie wiersza pt. „Jak paw przez jezdnię przechodził”.

 

Kategoria szkolna

Wśród zespołów szkolnych w VI Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej” wyróżnieni zostali:

- klasa Ib z Zespołu Szkół Podstawowych nr 1 w Pleszewie za przedstawienie pt. „Jak Wojtek został strażakiem”,

- klasa Id ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie za przedstawienie pt. „Cztery pory roku”.

Jury postanowiło przyznać:

III miejsce dla Agaty Paterki i Małgosi Nawrockiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie za wykonanie piosenki pt. „Ziemia wyspa zielona”,

II miejsce dla Kabaretu Pierwszaków ze Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie za przedstawienie pt. „Leśne ostępy”,

I miejsce i Grand Prix VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej” Jury przyznało uczniom klasy Ia ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy za przedstawienie pt. „Smog”.

Uroczyste podsumowanie VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej” i wręczenie nagród odbędzie się 9 czerwca o godzinie 13.00 podczas festynu z okazji Drzwi Otwartych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Zapraszamy!

Materiały do pobrania