Aktualności Aktualności

Warsztaty edukacyjne studentów UP w Poznaniu

Sekcja Biometryczna Koła Leśników w Gołuchowie

Studenci z Koła Leśników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu gościli w dniach 7–9 grudnia w Ośrodku Kultury Leśnej. Zorganizowane dla nich warsztaty miały na celu przybliżyć działalność edukacyjną i promocyjną Ośrodka, jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

Goście zrzeszeni w Sekcji Biometrycznej przyjechali do Gołuchowa z opiekunem Wojciechem Borzyszkowskim, pracownikiem UP w Poznaniu. Zajęcia prowadzili edukatorzy z Działu Edukacji i Informacji OKL. W trakcie ich trwania studenci dowiedzieli się, jak wyglądają formy edukacji i komunikacji społecznej prowadzone w Ośrodku oraz zapoznali się z aktualną ofertą wydawniczą.

Edukatorzy pokazali, w jaki sposób wykorzystywane są gry i zabawy podczas zajęć z młodzieżą oraz omówili metodykę przykładowych lekcji terenowych. Na szkoleniu zaprezentowano również questy „Wędrówki dendrologiczne” i „Śladami Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej” oraz atrakcyjny sposób wykorzystania nawigacji GPS w zajęciach na ścieżce geocachingowej „Dolina rzeki Ciemnej”.

W trzecim dniu warsztatów studenci zwiedzili wystawy w Powozowni, Owczarni, Oficynie, Chałupie – leśniczówce i na Dybulu. Poza obiektami Muzeum Leśnictwa zapoznali się z walorami przyrodniczymi parku-arboretum oraz hodowlą żubrów, koników polskich, danieli i dzików w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt.

Program przeprowadzonych warsztatów obfitował w ćwiczenia, które mogą stanowić inspirację dla studentów w realizowaniu przez nich zajęć z dziećmi w szkołach.