Aktualności Aktualności

Wizyta międzynarodowej grupy studentów leśnictwa

Work Camp 2018

Studenci leśnictwa z 14 krajów świata 17 lipca gościli w Ośrodku Kultury Leśnej  w Gołuchowie. Zwiedzając wystawy w budynkach  Muzeum Leśnictwa, poznając różnorodność biologiczną parku-arboretum, a także gatunki zwierząt żyjące w pokazowej zagrodzie, z żubrem na czele, czerpali wiedzę, na temat form i metod edukacji leśnej prowadzonej w tym miejscu. Podczas prezentacji multimedialnej mieli okazję poznać również działalność wydawniczą Ośrodka, na którą składają się pozycje m.in. popularno-naukowe, metodyczne, serie broszur edukacyjnych i scenariuszy zajęć, gry oraz inne pomoce dydaktyczne.

Studenci przebywają od 9 do 20 lipca  br. na terenie nadleśnictw Antonin i Syców w ramach Międzynarodowych Warsztatów Leśnych dla Studentów Leśnictwa (International Forestry Camp). Są one organizowane we współpracy z Europejską Unią Leśników i Stowarzyszeniem Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Poza poznawaniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej naszego kraju obóz ten umożliwia wymianę myśli, budowanie współpracy oraz integrację młodych ludzi. Jest też znakomitą okazją do bliższego poznania historii Polski oraz udziału leśników w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego kraju.