Aktualności Aktualności

Zmarł Profesor Józef Broda

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 6 stycznia 2019 r. zmarł prof. dr Józef Broda, emerytowany pracownik Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i honorowy członek Polskiego Towarzystwa Leśnego. Od 1977 do 2010 roku Pan Profesor był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, merytorycznie wspierającym rozwój placówki. Przez wiele lat przewodniczył Radzie Redakcyjnej rocznika „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”. Odszedł znawca historii leśnictwa, nauczyciel  akademicki, autor wielu prac i podręczników, badacz i popularyzator dziejów leśników z okresu II wojny światowej. Odszedł człowiek mądry i szlachetny, pozostając na zawsze w pamięci ludzi, którzy go znali.