Aktualności Aktualności

Żubry z imionami

Konkurs rozstrzygnięty!

Żubry urodzone w czerwcu i lipcu tego roku w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymają imiona wybrane w drodze konkursu.

Spośród 565 zgłoszeń, w pierwszym etapie konkursu wybrano do rozpatrzenia 348 imion. Wyeliminowano te, które już wcześniej zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów przez ośrodki hodowlane. Oznacza to, że, do drugiego etapu przeszły imiona niepowtarzalne i oryginalne. Jury pod przewodnictwem Benedykta Roźmiarka, dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie dokonało następującego wyboru.

Byk z 18 czerwca będzie nosił imię POMIŁEK. Propozycję tę zgłosiła Sylwia Kędzia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu. Drugi osobnik, urodzony dokładnie miesiąc później, będzie nosił imię POCIESZEK, którego autorem jest pan Artur Woźniak z Ostrowa Wielkopolskiego.

Warunkiem zaklasyfikowania do konkursu było zgłoszenie imion rozpoczynających się od liter „Po” i takich, które jeszcze nie zostały ujęte w Księdze Rodowodowej Żubrów. Księga jest światowym rejestrem żubrów, prowadzonym przez Białowieski Park Narodowy. Redakcja Księgi, na podstawie raportów  otrzymywanych od hodowców, rejestruje kompletne dane o każdym żubrze czystej krwi: płeć, datę urodzenia, dane ojca i matki, miejsce urodzenia, potomstwo, wszystkie zmiany miejsca przebywania oraz datę śmierci.

Gołuchowska hodowla żubrów rozpoczęła się w 1977 roku i od tego czasu dane na jej temat trafiają do białowieskiej redakcji. Stado stanowi rezerwę genetyczną dla zwierząt żyjących na wolności i odgrywa znaczącą rolę w procesie restytucji (przywrócenia środowisku) tego gatunku.

Uroczyste nadanie imion żubrom odbędzie się 6 listopada br.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy!