Asset Publisher Asset Publisher

Museum of Forestry – "Coachhouse"

“Powozownia” (“Coachhouse”) located in a building complex that used to belong to the manor, was built in 1854 on the initiative of Jan Działyński. It served as a stable for team horses and saddle horses, as well as the garage for cars. After the major renovation, made at the end of the previous century, there has been placed a permanent exhibition concerning the natural grounds of forestry. Since 2002, located upstairs, permanent exhibition has been open to public. Rooms on the ground floor serve as the temporary exhibition halls.

Na wystawie „Spotkanie z lasem" las jest ukazany jako zjawisko geograficzne, ekologiczne, botaniczne oraz jako obiekt ochrony przyrody. Na ekspozycji można zobaczyć siedliska leśne wraz z kolekcją profili glebowych, podstawowe typy próchnicy leśnej, zapoznać się z glebotwórczą rolą lasu, różnorodnością pokrywy dna lasu, typami budowy pionowej drzewostanów oraz rodzajami zadrzewień. Część ekspozycji poświęcona jest gatunkom drzew leśnych występującym w polskich lasach. Znajdują się tu zestawy dendrologiczne ukazujące wszystkie części budowy morfologicznej drzew takie jak: kwiaty, liście, pędy, nasiona, owoce, szyszki, siewki, korę oraz próbki drewna. W celach porównawczych wystawiane są makiety eksponujące trzy formy zagospodarowania terenu. Są to: rezerwat leśny, obszar względnej równowagi biologicznej oraz obszar ekologicznego zagrożenia.

Wystawie towarzyszą dwie dioramy lasu: grąd środkowoeuropejski w aspekcie wiosennym oraz świerczyna borealna w aspekcie zimowym. Integralną częścią wystawy jest ekspozycja gatunków leśnych z „Polskiej Czerwonej Księgi". Zobaczyć tutaj można 256 gatunków roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem w środowisku przyrodniczym Polski. Gatunki z „Czerwonej Księgi" eksponowane są na siedmiu stoiskach, zgodnie z siedmioma kategoriami zagrożenia flory i fauny.  Prawdziwym rarytasem na tej wystawie jest, eksponowana w osobnej sali kolekcja zabytkowych „ksiąg drzewnych". Stworzył ją na początku XIX wieku profesor wyższej wiedzy leśnej Carl von Hinterlang. Kolekcja składa się z 18 ksiąg wykonanych z drewna poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Wewnątrz każdej księgi znajdują się liście, pędy, kwiatostany, szyszki, owoce, nasiona, siewka, pyłek kwiatowy, próbka drewna i węgla drzewnego, korzonek oraz, umieszczony w osobnym schowku opis eksponatu. Każdy grzbiet księgi wykonany jest z kory danego gatunku, a okładki – z przekroju stycznego drewna.

Na parterze Powozowni eksponowana jest multimedialna makieta edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Służy ona do prezentacji walorów architektonicznych zabytkowej rezydencji oraz walorów przyrodniczych parku-arboretum. W „Powozowni" prezentowane są także liczne wystawy czasowe organizowane przez Ośrodek.

WIRTUALNE ZWIEDZANIE