Asset Publisher Asset Publisher

NOWA WYSTAWA CZASOWA W MUZEUM LEŚNICTWA!

Zapis światłoczuły. Przyrodnicza fotografia artystyczna Pawła Pierścińskiego ze zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie to tytuł wystawy, którą od 15 stycznia do końca lutego można zobaczyć w budynku Oficyny.

Prezentowane fotografie to zaledwie ułamek dorobku Pawła Pierścińskiego, znanego fotografika, założyciela i propagatora kierunku estetycznego pod nazwą Kielecka Szkoła Krajobrazu. Prace, zachwycające grą światła i cienia, kształtami, głębią i wyostrzonym spojrzeniem na otaczającą przyrodę, pochodzą z cyklu Puszcza Jodłowa oraz z albumu Zamojskie.

Fotografik urodził się 25.05.1938 r. w Kielcach. Studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1962 r. Jednak to fotografia, którą zajął się od 1952 r., stała się jego pracą i pasją. Pisał o sobie:

Tworzenie obrazów pasjonowało mnie już w trakcie nauki w liceum Stefana Żeromskiego. Nieudolne próby rysowania z natury zamieniłem na zapis światłoczuły. Fotografowałem najbliższe otoczenie, poznawane w trakcie wypraw rowerowych. Właśnie w krajobrazie odnalazłem elementy geometryczne, co okazało się wielkim odkryciem dla młodego człowieka o zainteresowaniach matematycznych. (…) dokonane w młodości odkrycia związały mnie silnymi więzami z krajobrazem i z fotografią, którym poświęciłem całe moje życie.

Pierściński był autorem licznych wystaw indywidualnych oraz brał udział w prezentacjach zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, na Litwie. Prace tego zmarłego 22.05.2017 r. twórcy, wielokrotnie nagradzanego za działalność artystyczną, znajdują się w różnych instytucjach kultury oraz publikacjach albumowych. Twórczość ta wciąż żyje i jest nieustannie odkrywana przez kolejne pokolenia ludzi wrażliwych na piękno natury.

Kto?: Paweł Pierściński

Co?: przyrodnicza fotografia artystyczna

Gdzie?: Oficyna

Kiedy?: 15.01.–29.02.2020

Zapraszamy do zwiedzania!

Tekst: Joanna Kostka