Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty edukacyjne studentów UP w Poznaniu

Studenci z Koła Leśników w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

Studenci z Koła Leśników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu gościli w dniach 6–8 grudnia w Ośrodku Kultury Leśnej. Zorganizowane dla nich warsztaty miały na celu przybliżyć działalność edukacyjną i promocyjną Ośrodka, jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

Goście zrzeszeni w Sekcji Biometrycznej i Sekcji Edukacji Przyrodniczo-Leśnej podczas spotkania organizacyjnego wysłuchali prelekcji dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej. Zaprezentowali również swoją studencką działalność. Następnie  uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez edukatorów z Działu Edukacji i Informacji OKL.

Na szkoleniu omówiono metodykę najczęściej prezentowanych lekcji terenowych, takich jak: „W głąb lasu”, „Poszukiwanie dendrologicznych skarbów”, „Budowa warstwowa lasu” czy „Skrzydlate drapieżniki: sowy”.

Trzydniowe warsztaty nie mogły obyć się bez wizyty w Muzeum Leśnictwa. Studenci zwiedzili wystawy w Powozowni, Owczarni, Oficynie, Chałupie – leśniczówce i na Dybulu. Mieli także okazję uczestniczyć w wernisażu wystawy „200 lat munduru leśnego”. Goście zapoznali się również z walorami przyrodniczymi parku-arboretum oraz hodowlą żubrów, koników polskich, danieli i dzików w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt.

Program przeprowadzonych warsztatów obfitował w ćwiczenia, które mogą stanowić inspirację dla studentów i pomóc w wyborze zawodowej specjalizacji.

Tekst: Tomasz Rakowski