Asset Publisher Asset Publisher

X Kaliskie Miodobranie

Plenerowa impreza edukacyjna z udziałem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Stoisko edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, poświęcone pszczelarstwu i bartnictwu, a także wiele innych tematycznych ekspozycji można było zwiedzić podczas tegorocznego, jubileuszowego X Kaliskiego Miodobrania, które odbyło się 29 września br. przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

W ofercie wystaw muzealnych Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie posiada również stałą ekspozycję poświęconą pszczelarstwu. Podczas festynu, pracownicy OKL, poprzez przywiezione eksponaty muzealne takie jak stare ule, miodarki, ramki i narzędzia pszczelarskie, przybliżali gościom stoiska tematykę bartniczą, opowiadali o życiu pszczół i ich związku z lasem oraz zachęcali do przyjazdu do Gołuchowa. Dzieci i młodzież w nagrodę za wysłuchanie prelekcji i dzielenie się własnymi  doświadczeniami związanymi z życiem pszczół i pracą pszczelarza otrzymywali drobne upominki i gadżety.

W programie X Kaliskiego Miodobrania znalazły się targi miodu i produktów pszczelich, pokazy miodobrania, rodzinny konkurs wiedzy o miodzie oraz koncert zespołu ludowego z cyklu „Pofolkujmy sobie z …” Imprezę zorganizowali Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.