Asset Publisher Asset Publisher

Museum of Forestry – "Dybul"

“Dybul” is a name of the place in the park, and also of the facility, which since 1983 has been fulfilling museum purposes. The building was built in the second half of 19th century and was used as a barn. In 1916 it had been redeveloped into a stable. Falling into ruin “Dybul”, had been renovated in years 1977–1982, and its interior was adjusted for the new function. In 1983 the first permanent exhibition “Technika leśna” (“Forest Technology”) was open. Due to the growing museum collections, and also the size of some exhibit items, the exhibition in 2006 was transferred to “Owczarnia”. Currently, in the museum facility “Dybul”, there is presented a new exhibition entitled “Ochrona lasu” (“Protection of the Forest”).

Od 19 maja 2011 roku w obiekcie muzealnym Dybul prezentowana jest stała wystawa zatytułowana „Ochrona lasu". Na las nieustannie oddziałują różne czynniki, które mogą osłabić jego kondycję. Ochrona lasu jest zatem jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez leśników, mającym na celu utrzymanie lasu w dobrym stanie. Na wystawie zostały zaprezentowane trzy grupy czynników: abiotyczne (wśród nich huragany i okiść śnieżna), biotyczne (grzyby pasożytnicze, owady fitofagiczne, ptaki, gryzonie, zwierzyna łowna) i antropogeniczne (skażenie powietrza, pożary, zaśmiecanie lasów).
Naturalnymi sprzymierzeńcami leśników w ograniczaniu liczebności szkodników są m.in. owady drapieżne i pasożytnicze, ptaki owadożerne i ssaki (nietoperze, dziki) – organizmy, które bezpośrednio przyczyniają się do ograniczenia ich populacji. Stąd na wystawie liczne fotografie owadów, diorama dzików, fotografie i dermoplasty ptaków oraz makieta mrowiska. Uszkodzenia powodowane przez owady można oglądać w gablotach entomologicznych, a uszkodzenia powodowane przez jelenie – w dioramie. Zwiedzający mogą zapoznać się także z typowymi budkami lęgowymi dla ptaków, zapewniającymi im korzystniejsze warunki bytowania, szczególnie w jednogatunkowych drzewostanach iglastych. Osobną grupę eksponatów stanowią „urządzenia" wykorzystywane do ograniczania szkód (opryskiwacze, pułapki, osłonki i in.), stosowane w polskich lasach.


Od maja 2014 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie udostępnił do zwiedzania kolejny obiekt wystawienniczy. Jest nim Chałupa – leśniczówka, zlokalizowana w pobliżu stawów widokowych. Wewnątrz znajduje się ekspozycja ukazująca mieszkanie leśnika z lat 1945–1955 z zaaranżowaną kancelarią i pokojem mieszkalnym, a także ekspozycja poświęcona zagadnieniom pszczelarstwa. Można tutaj poznać krótką historię bartnictwa oraz zobaczyć unikatową ekspozycję naczyń związanych z miodem pitnym. Ekspozycja pszczelarska została przygotowana w oparciu o zbiory kolekcjonerskie Jerzego Gnerowicza.

Od dnia 15 października wystawy: Ochrona lasu, Kancelaria leśnika, Pasiecznictwo, dostępne od wtorku do piątku w godzinach 10.00–15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem 62 7615045 w. 122

WIRTUALNE ZWIEDZANIE