Zielone szkoły

Zielone szkoły to forma edukacji oparta na kilkudniowym pobycie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Program edukacyjny jest każdorazowo uzgadniany z zamawiającym. Oferta obejmuje lekcje terenowe w parku-arboretum i Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, zajęcia w Muzeum Leśnictwa oraz sali edukacyjnej.

Zajęcia edukacyjne

Zapraszamy do udziału w zajęciach terenowych i muzealnych, warsztatach plastycznych oraz lekcjach w sali edukacyjnej.

Imprezy okolicznościowe

Cykliczne, edukacyjne imprezy okolicznościowe w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie cieszą się dużym zainteresowaniem. Spośród wielu ciekawych propozycji każdy na pewno wybierze coś dla siebie.

Akcje edukacyjne

Akcje edukacyjne to działania realizowane wspólnie z uczniami na rzecz piękna przyrody i zrównoważonego rozwoju. Wykazana aktywność młodzieży w dziedzinie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego nagradzana jest co roku odznaką „Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuchowa".

Konkursy

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie organizuje liczne konkursy edukacyjne. Do cyklicznych wydarzeń konkursowych o zasięgu ogólnopolskim należą: „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego oraz Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników – „OPTAL".

Quest – gra terenowa

Questing jest formą aktywnego zdobywania wiedzy. Można ją realizować samodzielnie o każdej porze roku. Uczestnik zabawy, wykorzystując mapę i rymowaną opowieść z licznymi zagadkami, wędruje po parku-arboretum w poszukiwaniu skarbu ukrytego w skrzyni.

Geocaching

Zabawa w poszukiwanie ukrytego skarbu z pomocą współrzędnych i urządzenia GPS. Ośrodek Kultury Leśnej dla swoich gości przygotował ścieżkę geocachingową „Dolina rzeki Ciemnej" oraz skrytkę „Dziedzictwo Izabelli".

Poetycki spacer

Wędrówka po Ośrodku Kultury Leśnej z wykorzystaniem wierszowanego tekstu w języku angielskim.