Asset Publisher Asset Publisher

Konkursy

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie organizuje liczne konkursy edukacyjne. Do cyklicznych wydarzeń konkursowych o zasięgu ogólnopolskim należą: „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego oraz Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników – „OPTAL".

 

„Bajarze z Leśnej Polany”

Coroczne, ogólnopolskie prezentacje gawęd dotyczących osobistych refleksji i przeżyć związanych z lasem, leśnictwem i ochroną przyrody. Konkurs adresowany do nauczycieli, uczniów i studentów szkół leśnych, przedstawicieli nauk leśnych, pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych. Organizatorami tego wydarzenia są: Ośrodek Kultury Leśnej oraz Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Kolejna, czternasta edycja konkursu odbędzie się 21 i 22 maja 2020 r.

 

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśniów – „OPTAL”

Konkurs odbywający się co trzy lata, obejmujący takie kategorie jak: malarstwo, rzeźba, fotografia i literatura. Uczestnikami konkursu mogą być leśnicy czynni zawodowo i emerytowani, członkowie ich rodzin oraz nauczyciele, studenci i uczniowie szkół leśnych. W każdej edycji organizowana jest w Ośrodku Kultury Leśnej wystawa pokonkursowa i wydawany jest katalog. Kolejna edycja konkursu odbedzie się w 2021 roku.