Asset Publisher Asset Publisher

Projekt Kompleksowa ochrona żubra w Polsce w latach 2019 – 2022

Projekt

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce w latach 2019 – 2023

(POIS.02.04.00-00-0027/18)

 

finansowany w 85% z funduszy europejskich i 15% z Funduszu Leśnego