Wydawca treści Wydawca treści

Konkursy

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie organizuje liczne konkursy edukacyjne. Do cyklicznych wydarzeń konkursowych o zasięgu ogólnopolskim należą: „Bajarze z Leśnej Polany" im. redaktora Andrzeja Zalewskiego oraz Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników – „OPTAL".

„Bajarze z Leśnej Polany" – coroczne, ogólnopolskie prezentacje gawęd dotyczących osobistych refleksji i przeżyć związanych z lasem, leśnictwem i ochroną przyrody. Konkurs adresowany do nauczycieli, uczniów i studentów szkół leśnych, przedstawicieli nauk leśnych, pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych. Organizatorami tego wydarzenia są: Ośrodek Kultury Leśnej, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Biuro Nasiennictwa Leśnego oraz Kapituła Polskiej Niezapominajki. Kolejna, trzynasta edycja konkursu odbędzie się 16 i 17 maja 2019 r.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników – „OPTAL" – konkurs odbywający się co trzy lata, obejmujący takie kategorie jak: malarstwo, rzeźba, fotografia i literatura. Uczestnikami konkursu mogą być leśnicy czynni zawodowo i emerytowani, członkowie ich rodzin oraz nauczyciele, studenci i uczniowie szkół leśnych. W każdej edycji organizowana jest w Ośrodku Kultury Leśnej wystawa pokonkursowa i wydawany jest katalog.