Powozownia

Budynek wzniesiony w 1854 roku z inicjatywy Jana Działyńskiego. Służył przez lata jako stajnia dla koni cugowych i pod wierzch oraz miejsce garażowania pojazdów. Po generalnym remoncie, przeprowadzonym w końcu ubiegłego stulecia, urządzono w niej stałą wystawę z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa zatytułowaną „Spotkanie z lasem".“Powozownia” (“Coachhouse”) located in a building complex that used to belong to the manor, was built in 1854 on the initiative of Jan Działyński. It served as a stable for team horses and saddle horses, as well as the garage for cars. After the major renovation, made at the end of the previous century, there has been placed a permanent exhibition concerning the natural grounds of forestry. Since 2002, located upstairs, permanent exhibition has been open to public. Rooms on the ground floor serve as the temporary exhibition halls.

Owczarnia

Budynek wybudowany w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina – ówczesnego właściciela majątku gołuchowskiego. Przez wiele lat był użytkowany do celów gospodarskich. W latach 2003–2005 został gruntownie odrestaurowany, a w 2006 roku udostępniono w nim do zwiedzania stałą wystawę „Technika leśna”. Aktualnie Owczarnię z Powozownią łączy przeszklony pasaż, co pozwala na kompleksowe zwiedzanie tych dwóch budynków.“Owczarnia” ("Sheepfold”) was built in 1849 by Wincenty Kalkstein – at that time the owner of Gołuchów estate. For many years, it had been used for farming purposes. The building, falling into ruin, in years 2003-2005 had been thoroughly renovated, and in 2006 there was open to public within, a permanent exhibition “Technika leśna” (“Forest Technology”). Currently, “Owczarnia” and “Powozownia” are connected via glass passage, which allows on common visiting of those both buildings.

Oficyna

Oficyna to XIX-wieczny obiekt mieszkalny powstały na bazie wybudowanej w latach 1852–1853 gorzelni. Swój wygląd zawdzięcza Izabelli i Janowi Działyńskim. Dziś udostępnia podwoje jako Muzeum Leśnictwa. Prezentowane są tutaj dwie stałe ekspozycje: „Kulturotwórcza rola lasu" i „Dzieje leśnictwa w Polsce" a także wystawy czasowe.“Oficyna” (“Annexe”) came into being on the grounds of built in the half of 19th century distillery. Its present appearance is owned to Izabella and Jan Działyński, who in the second half of 19th century together with architects had planned the adaptation of this industrial building for living purposes. Its core had not been changed, however, further stages of redevelopment (1872-1874 and 1890-1895) brought about its impressive form, which some name today a palace. War operations fortunately omitted this building and it did not undergo any bigger, outside destructions. It had been taken over by The State Forests in the 70ties of the last century with a final destination as the Museum of Forestry, but it required major renovation of the interior. Renovation and conservation works conducted through the following years restored to the interior its previous splendour and allowed them to be adapted for the exhibition purposes. In the October 1986 there took place a ceremony of opening the exhibition concerning the inspiring influence of forest on artistic activities and a year later historic exhibition on the Polish forestry.

Dybul

Dybul to nazwa miejsca w parku, które w XVII wieku zamieszkiwał młynarz Dybuł. Stosowana przez lata przełożyła się także na stojące tam budynki. W jednym z nich, który w przeszłości pełnił funkcję stajni i obory, mieści się Muzeum Leśnictwa. Prezentowana tutaj wystawa nosi tytuł „Ochrona lasu".“Dybul” is a name of the place in the park, and also of the facility, which since 1983 has been fulfilling museum purposes. The building was built in the second half of 19th century and was used as a barn. In 1916 it had been redeveloped into a stable. Falling into ruin “Dybul”, had been renovated in years 1977–1982, and its interior was adjusted for the new function. In 1983 the first permanent exhibition “Technika leśna” (“Forest Technology”) was open. Due to the growing museum collections, and also the size of some exhibit items, the exhibition in 2006 was transferred to “Owczarnia”. Currently, in the museum facility “Dybul”, there is presented a new exhibition entitled “Ochrona lasu” (“Protection of the Forest”).