Kontakt

Siedziba Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

+ 48 62 76 15 045, +48 62 76 14 046

+ 48 62 76 15 045

okl@okl.lasy.gov.pl

ul. Działyńskich 2

63-322 Gołuchów

Biuro Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie jest czynne od pn. do pt. w godz. 7.00-15.00


Wyświetl większą mapę

Dyrektor

Benedykt Roźmiarek

+48 62 76 15 045

email

Zastępca Dyrektora

Zbigniew Kusza

+48 62 76 15 045

email

Główny Księgowy

Waldemar Olenderek

+48 62 76 15 045

email

Dział Edukacji i Informacji

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Muzealny

Dział Parkowy

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych

Samodzielne stanowisko ds. BHP i informatyki