Wydawca treści Wydawca treści

Poetycki spacer

Wędrówka po Ośrodku Kultury Leśnej z wykorzystaniem wierszowanego tekstu w języku angielskim.

Podczas spaceru  turyści zdobywają wiedzę na temat miejsca, w którym się znajdują, oraz uzupełniają  tekst, umieszczony w folderze, brakującymi słowami. Wyszczególnione litery tworzą  hasło. Wpisując je w kupon konkursowy można wziąć udział w losowaniu nagrody.

Czas przejścia "Poetical walk throught the Forest Culture Centre in Gołuchów": 90 min.

Folder jest dostępny w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, oraz w formie pliku pdf, do pobrania poniżej.

"Poetical walk throught the Forest Culture Centre in Gołuchów"