Wydawca treści Wydawca treści

Projekt: Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce

Czas realizacji: lata 2010–2014

Wartość dofinansowania projektu: 7 382 024,40 zł

Dofinansowanie: Projekt w855 dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umowa o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-155/09-00

oraz w 15% współfinansowany jest ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 615/2010/Wn-50/OP-WK-PS/D

Beneficjenci

Beneficjent wiodący:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Projekt realizuje Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Partnerzy:

Nadleśnictwo Kobiór

Nadleśnictwo Niepołomice

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko