Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka. Działa od września 1977 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata. W jej skład wchodzi 15 osób powołanych decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Decyzją nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2014 roku została powołana Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na lata 2014–2018 w następującym składzie:

1. mgr inż. Wiesław Krzewina – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju
2. mgr Marek Baumgart – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zastępca Prezesa Zarządu
3. prof. dr hab. Władysław Chałupka – Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Leśnego
4. dr hab. Władysław Danielewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Kierownik Katedry Botaniki Leśnej
5. mgr inż. Piotr Grygier – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
6. prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny
7. prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan Wydziału Historycznego
8. mgr Krzysztof Kornacki – emerytowany Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
9. dr Edward Marszałek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Rzecznik prasowy
10. prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
11. dr inż. Kazimierz Ratajszczak – emerytowany Dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu
12. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
13. dr inż. Tomasz Skowronek – Nadleśnictwo Borne Sulinowo
14. mgr Wojciech Szczepkowski – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Zastępca dyrektora ds. muzealniczych
15. dr Grzegorz Wieczorek – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu, Zastępca dyrektora

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania i realizacji zadań Ośrodka.