Wydawca treści Wydawca treści

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" są rocznikiem, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz kronikę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" jest umieszczony na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczas ukazało się 13 numerów tego periodyku. Spisy treści poszczególnych numerów, streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz wskazówki dla autorów są zamieszczone na stronie www.studia.okl.lasy.gov.pl
 


„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" są rocznikiem, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz kronikę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" jest umieszczony na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczas ukazało się 12 numerów tego periodyku. Spisy treści poszczególnych numerów, streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz wskazówki dla autorów są zamieszczone na stronie www.studia.okl.lasy.gov.pl