Wydawca treści Wydawca treści

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej"

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" są rocznikiem, którego zakres tematyczny obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz kronikę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" jest umieszczony na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczas ukazało się 16 numerów tego periodyku. Spisy treści poszczególnych numerów, streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz wskazówki dla autorów są zamieszczone na stronie www.studia.okl.lasy.gov.pl

Wydany w bieżącym roku numer 16. zawiera 17 artykułów:

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Powojenne zadania leśników na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (1945–1953). Przykłady nadleśnictw Niedźwiady i Miastko

Tadeusz Janicki, Przejmowanie obszarów leśnych od władz i obywateli niemieckich w Wielkopolsce  w latach 1919–1922

Tomasz Jaworski, Las w kulturze Serbołużyczan

Andrzej Keczyński, Z kart historii pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej

Takayoshi KOike, Shoji Yasushi, Shigeru Uemura, Hideaki Shibata, Ochrona iglasto-liściastych lasów mieszanych Uniwersytetu Hokkaido w północnej Japonii dla rozwoju edukacji

Przemysław Kubiak, Kilka uwag na temat igrzysk z udziałem zwierząt w antycznym Rzymie

Edward Marszałek, O powinności pamięci o leśnych bohaterach i o tragediach sprzed lat

Michał Kazimierz Nowak, Przepisy o gospodarce łowieckiej w lasach rządowych Królestwa Polskiego w I połowie XIX wieku

Tomasz Olenderek, 200 lat kartografii leśnej

Grażyna Szelągowska, Grzyby w polskiej tradycji kulinarnej

Hubert Wański, Odrodzenie wielkopolskiego łowiectwa w latach 1945–1959

Jacek Wiewiorowski, „Do serca przytul…" - czyli dlaczego warto było mieć psa z perspektywy
Rzymian (i nie tylko)

Rafał Zubkowicz, Kadra nadleśnictw Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Siedleckiego
w latach 1938–1939

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku

Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku

Barbara Czołnik, Działalność edukacyjna i wydawnicza Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku

Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku