Wydarzenia Wydarzenia

Monotypie. Im głębiej w nas...

Wystawa prac Adama Fołtarza

 

Inner landscapes

Pejzaże wewnętrzne, czyli poznaj siebie

Swoistym kluczem do zbioru pt. „Im głębiej w nas...” (znamienne, że ekspozycja pod tym tytułem realizowana jest w Ośrodku Kultury Leśnej) może być maksyma wyryta na frontonie świątyni Apollina w Delfach (a spopularyzowana w starożytnym Rzymie): Nosce te ipsum! (łac. poznaj samego siebie). Odnosi się ona w całej rozciągłości również do poszukiwania artystycznej tożsamości twórców. Adam Fołtarz nawiązuje w ten sposób do dyskursu pomiędzy awangardą i ponowoczesnością, do „rozdarcia” w sztuce pomiędzy uczuciem oraz intuicją jako narzędziem poznania, a formalnymi i filozoficznymi treściami, które dzieło przekazuje („obrazuje”). Włącza się w ten sposób do dyskusji na temat sztuki jako formy społecznego komunikowania.

dr Paweł Szczepaniak, Uniwersytet Warszawski 

(tekst z informtora wystawy)

                                                    

Adam Fołtarz to artysta ciekawy i trudny w odbiorze. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1998–2013 pracował w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Obecnie zatrudniony jest na Europejskim Wydziale Sztuk Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Autor wielu instalacji łączących różne formy plastyczne z formami literackimi, rzadziej teatralnymi, a także wielu wystaw czysto plastycznych.

Z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie nawiązał kontakt w 1986 roku tworząc pierwszą aranżację wystawy stałej – „Związki z lasu z kulturą” ukazującej kulturotwórczą rolę lasu. Później jeszcze tylko raz zaprezentował się w Gołuchowie wydarzeniem artystycznym „Genesis – Monochromie”. Obecna wystawa nawiązuje do całej jego plastycznej twórczości. Jest obrazem ciągłego poszukiwania tożsamości artystycznej w tym wypadku opartego o formy przyrodnicze. Środkiem poznania samego siebie jest tu przetworzone artystycznie drzewo.

Wystawa będzie prezentowana w Gołuchowie do końca wakacji. Zapraszamy!