Wydawca treści Wydawca treści

Akcje edukacyjne

Akcje edukacyjne to działania realizowane wspólnie z uczniami na rzecz piękna przyrody i zrównoważonego rozwoju. Wykazana aktywność młodzieży w dziedzinie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego nagradzana jest co roku odznaką „Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo Cennych Gołuchowa".

 

„Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo Cennych Gołuchowa”

Całoroczna akcja ekologiczna adresowana do młodzieży gimnazjalnej z powiatu pleszewskiego, kaliskiego i ostrowskiego. Polega na zdobywaniu punktów w konkursach wiedzy ekologicznej, w konkursach plastycznych oraz za udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska. Laureaci tej formy edukacji otrzymują legitymacje, specjalny znaczek, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Ratujmy kasztanowce

Akcja prowadzona co roku na terenie parku-arboretum we wrześniu lub październiku. Polega na dobrowolnym zgrabianiu liści kasztanowca pospolitego. Forma przeznaczona dla młodzieży z powiatu pleszewskiego, kaliskiego i ostrowskiego.

Sprzątanie świata – coroczna akcja prowadzona w gołuchowskim parku-arboretum w dniu światowej akcji pod tą samą nazwą, skierowana do młodzieży ze szkół lokalnych.

Zbiór żołędzi i kasztanów

Coroczna akcja prowadzona jesienią w gołuchowskim parku-arboretum. Zebrane nasiona przeznaczane są na potrzeby Pokazowej Zagrody Zwierząt. Akcja skierowana jest do młodzieży ze szkół lokalnych.