Aktualności Aktualności

Gorczański Park Narodowy zawitał do Gołuchowa

„Gorce w Naturze 2000” to wystawa fotograficzna, którą można oglądać od 19 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku w budynku Powozowni Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Powstała w ramach realizowanego przez Gorczański Park Narodowy przedsięwzięcia „Gorce w Naturze 2000. Edukacja i turystyka przyrodnicza” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki niej można się przenieść  wprost z Gołuchowa do Gorczańskiego Parku Narodowego, zobaczyć niezwykłe gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska chronione przez Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Spośród ponad 30 fotografii podziwiać można górskie bory świerkowe, górskie łąki i krajobrazy, ale też skrytego derkacza, dzięcioły, czy duże drapieżniki takie jak niedźwiedź. Niech te piękne kadry będą zachętą do wakacyjnego przyjazdu w tamte strony i podziwiania uroków gorczańskiej przyrody w bezpośrednim kontakcie z naturą. W ramach wystawy powstała także prezentacja bazująca na eksponowanych fotografiach, która stanowi swoisty spektakl niesamowitego świata Gorczańskiego Parku Narodowego:

 

 

Gorce w europejskiej sieci Natura 2000

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony przyrody działającym w państwach Unii Europejskiej od 1992 roku. Ma na celu ochronę zagrożonych wyginięciem w skali Europy gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Podstawą prawną tworzenia sieci obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy (ustawy) zwane w skrócie Dyrektywą Siedliskową i Dyrektywą Ptasią. W oparciu o te akty prawne mogą być tworzone dwa typy obszarów: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (w skrócie OSO) i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO). Na terenie Gorców funkcjonują obydwa obszary specjalnej ochrony. Są to: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Gorce” oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Gorczańska”.

Zapraszamy do zwiedzania!