Aktualności Aktualności

Konferencja Naukowa „Las i historia”

Piąta edycja spotkania historyków, językoznawców, antropologów kultury i leśników.

W dniach 17 i 18 października 2019 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie gościł uczestników Konferencji Naukowej „Las i historia”. To piąte w ciągu ostatnich ośmiu lat spotkanie historyków, językoznawców, antropologów kultury i leśników prezentujących swą wiedzę w kontekście historii lasów i leśnictwa w Polsce i Europie. Tradycyjnie już gospodarzem spotkania był Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – Muzeum Leśnictwa, a partnerami – Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestników konferencji zaszczycił swą obecnością dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu prof. dr hab. Piotr Łakomy, a stosowne adresy i przesłania nadesłali wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny. Wśród gości znaczącą grupę stanowili leśnicy, w tym dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Wojciech Grochala, nadleśniczowie z nadleśnictw południowej Wielkopolski, a także osoby zainteresowane tematyką historyczną.

Konferencja zaowocowała 26 wystąpieniami (w trakcie dotychczasowych edycji zaprezentowano w sumie ponad 120 referatów). Poruszały one zarówno tematykę ogólną, odnoszącą się do niedawno obchodzonej rocznicy odzyskania niepodległości, jak i bardziej szczegółową. Większość wystąpień dotyczyła wydarzeń i zjawisk z terenów północnej części Polski, a to z powodu indywidualnych zainteresowań prelegentów. Przykładem niech będą referaty dr. Macieja Ambrosiewicza z Wigierskiego Parku Narodowego pt. Symbiotyczna rola Kanału Augustowskiego w relacji z Puszczą Augustowską i Krzysztofa Jana Główczyńskiego, dyrektora Welskiego Parku Krajobrazowego, pt. Nadleśnictwo Lidzbark na pograniczu Ost-Westpreussen i Księstwa Warszawskiego. Natomiast pani Anna Kulbacka, dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży, omówiła 90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży, wskazując na ogromną rzeszę absolwentów, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju leśnictwa i nauk leśnych w Polsce. Do dziejów leśników wielkopolskich odnieśli się w swych referatach prof. dr hab. Władysław Chałupka oraz Grażyna Ławniczak. Duży wkład badawczy wnieśli młodzi uczestnicy konferencji, Adrian Talaśka i Mateusz Modrzejewski, którzy pracując pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Szabana, przedstawili historię działalności wydawniczej Koła Leśników przy Uniwersytecie Poznańskim, a potem przy Akademii Rolniczej w Poznaniu. Omówili również edukację leśną w dwudziestoleciu międzywojennym.

Tradycyjnie już znaczącą grupę wystąpień stanowiły referaty historycznoliterackie i językoznawcze. Panie prof. dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. dr hab. Magdalena Stuligrosz i dr Aleksandra Arndt przedstawiły historię poszczególnych określeń z dziedziny łowiectwa i postępujący w miarę upływu czasu ich rozwój. Przypomnienie przedstawień lasu w ekskursach etnograficzno-geograficznych znajdujących się w Dziejach Herodota z Halikarnasu znakomicie uzupełniło tę część wystąpień.

W czasie konferencji pojawiły się również relacje z badań podstawowych, zarówno archiwalnych, jak i archeologicznych, w oparciu o które tacy autorzy jak prof. dr hab. Piotr Daszkiewicz i prof. dr hab. Dariusz Iwan postarali się przybliżyć XVIII- i XIX-wieczne relacje polityczne, w których środowisko leśne, a szerzej – przyrodnicze, odgrywało niepoślednią rolę. Na konferencji odznaczył się wyraźnie nowy kierunek aktywności naukowej – badania archeologiczne na terenach leśnych. Mówiono o tym nowym zjawisku w kontekście dokonań na terenie Puszczy Białowieskiej, jak i na terenie lasów okolic Poznania, czyli obszaru o najstarszych śladach osadniczych udokumentowanych w źródłach pisanych.

Konferencję zakończyło podsumowanie kierownika naukowego przedsięwzięcia, prof. dr. hab. Dariusza Gwiazdowicza, który dziękując za różnorodność i wysoki poziom wystąpień oraz wywiązującą się dyskusję pomiędzy uczestnikami, zaprosił do aktywnego udziału w następnej edycji, która odbędzie się – tradycyjnie w październiku – w 2021 roku.

Tekst: Konrad Bul