Aktualności Aktualności

Konferencja naukowa „Las i historia"

Zapraszamy do udziału!

 

V konferencja naukowa „Las i historia” organizowana pod patronatem

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Andrzeja Koniecznego

odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach

17-18 października 2019 roku.

 

Tematem projektowanej konferencji, w naszym rozumieniu, są relacje pomiędzy leśnictwem a społeczeństwem na tle zachodzących w historii zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych, to również oddziaływanie lasu, przyrody na procesy zachodzące w kulturze. Projektowana konferencja wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w jubileusz dwusetlecia powołania Królewskiego Korpusu Leśnego – pierwszego, samodzielnego organu leśnej administracji rządowej na Ziemiach Polskich.
Konferencja jest doskonałą okazją do odniesienia się do procesów historycznych zachodzących w polskim leśnictwie w ostatnich wiekach.
Celem konferencji jest zebranie kolejnych opracowań uzupełniających istniejący stan wiedzy historycznej, a także upowszechnienie najnowszych ustaleń badaczy w tej dziedzinie.
Proponujemy zorganizowanie konferencji dwudniowej, na którą zapraszamy historyków zajmujących się historią gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich, historią leśnictwa, historią związków lasu z  kulturą, a także leśników zajmujących się historią leśnictwa.