Aktualności Aktualności

Konkurs plastyczny „Żubr – król lasów”

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Dzień Ziemi to coroczne, największe ekologiczne wydarzenie obchodzone 22 kwietnia w celu promowania ochrony środowiska przyrodniczego, w tym zagrożonych gatunków zwierząt, i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. W kwietniu 2022 r. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie świętuje również 45-lecie utworzenia Pokazowej Zagrody Zwierząt, której założenie wynikało ze wzrostu populacji żubra w naszym kraju i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. W Polsce żyje prawie 1/3 światowej populacji żubrów, a jeszcze 100 lat temu nie było ani jednego. Warto więc poznać te zwierzęta, bo to nasze „dobro narodowe”, które wspólnie chronimy. W związku z tymi wydarzeniami ogłaszamy konkurs plastyczny – „Żubr – król lasów”.
Cel i zasady konkursu zostały opisane w regulaminie. Na prace konkursowe czekamy do 5 kwietnia 2022 r. Dla laureatów I, II i III miejsca oraz autorów prac wyróżnionych przewidziane są nagrody.

Rozdanie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Ziemi w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 22 kwietnia 2022 roku.