Aktualności Aktualności

Międzynarodowa Noc Nietoperzy

Z 28 na 29 sierpnia przypada 25. Międzynarodowa Noc Nietoperzy.

Inicjatorem wydarzenia jest EUROBATS (Porozumienie o ochronie populacji nietoperzy europejskich, ang. Agreement on the Conservation of Populations of European Bats). Z tej okazji można dowiedzieć się więcej o nietoperzach, które spotkać można na terenie gołuchowskiego parku-arboretum. Na stosunkowo małym obszarze 160 hektarów żyje aż 13 gatunków z 26, które występują w Polsce. Z tego powodu chiropterolodzy zaliczają park do cennych przyrodniczo fragmentów południowej Wielkopolski.

Różnorodność gatunkowa drzew, zbiorniki wodne i zabytkowa zabudowa, a co za tym idzie – duża liczba kryjówek – to czynniki, które sprawiają, że miejsce to jest bardzo atrakcyjne dla nietoperzy. Te latające ssaki żywią się głównie owadami, ale zależnie od gatunku polują odmiennie, np. podkowce zbierają owady z powierzchni skał i kory drzew, a gacki szukają ich w koronach drzew. Nocny tryb życia tych zwierząt możliwy jest dzięki echolokacji, czyli zdolności orientowania się w przestrzeni poprzez wydawanie dźwięków o określonej tonacji. Te odbijają się od przedmiotów i przeszkód w terenie, po czym powracają jako echo w tempie zależnym od odległości. Nietoperz tworzy sobie w ten sposób obraz otoczenia nawet w kompletnej ciemności.

Każdej zimy w parku-arboretum, na przełomie stycznia i lutego, odbywa się liczenie nietoperzy. Wtedy zwierzęta pogrążone są w śnie zimowym – hibernują. Procesy życiowe zostają znacznie spowolnione, a temperatura ciała obniża się. Dzięki temu nietoperze mogą przetrwać nawet kilka miesięcy bez potrzeby spożywania pokarmu. Wśród miejsc, gdzie najczęściej śpią, są m.in.: piwnica przy Chałupie – leśniczówce, Mauzoleum Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej oraz niedźwiedziarnia. Nie da się określić liczebności wszystkich nietoperzy, ale na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, które gatunki spotyka się częściej, a których ubywa.

Więcej informacji o nietoperzach można znaleźć w artykule „Zimowe liczenie nietoperzy” autorstwa Tomasza Rakowskiego w Zagajniku nr 1 (57)/2020 oraz w obiektach Muzeum Leśnictwa. W Powozowni na wystawie Spotkanie z lasem – ochrona przyrody zgłębimy wiadomości na temat sześciu gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt:

  • borowca leśnego,
  • podkowca małego,
  • nocka łydkowłosego,
  • nocka Bechsteina,
  • mroczka pozłocistego i
  • mroczaka posrebrzanego.

Z kolei w Oficynie zobaczymy metalową rzeźbę nietoperza wykonaną przez Józefa Wilkonia, artystę o międzynarodowej sławie, dla którego w tworzeniu prac największą inspiracją jest przyroda. Nietoperze warto poznać bliżej, bo to pożyteczne zwierzęta, które tylko w mitach wplątują się we włosy.

Tekst: M. Grzegorek