Aktualności Aktualności

Międzynarodowy festiwal

Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej odbył się 16 sierpnia 2014 roku w obiektach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Podczas Festiwalu odbył się m.in. Konkurs Sygnałów Łowieckich i Muzyki Myśliwskiej, w którym wzięło udział 41 solistów podzielonych na cztery klasy oraz 12 zespołów występujących w klasach C, B, A, G, MB, MEs.
Jury pracujące pod przewodnictwem dr. inż. Maceja Strawy, Prezesa Klubu Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia przyznało Grand Prix Festiwalu Zespołowi Sygnalistów Myśliwskich „Rabiec" Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim, który otrzymał 276 punktów w klasie Mes oraz 284 punkty w klasie B. Pozostałe wyniki konkursu publikujemy w formie załączników.
Oprócz konkursu sygnalistów myśliwskich licznie zgromadzeni widzowie obserwowali pokazy wabiarzy zwierząt łownych w wykonaniu pracowników Nadleśnictwa Kalisz i zaproszonych gości – laureatów ogólnopolskich konkursów wabiarzy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także ptaki łowcze, zwłaszcza, że zaistniała możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi, oraz tresura psów obronnych, która wzbudziła entuzjazm wśród zgromadzonych dzieci. Nadleśnictwa Antonin i Syców oraz Ośrodek Kultury Leśnej zorganizowały na swoich stoiskach konkursy z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, a Muzeum Leśnictwa udostępniło nieodpłatnie swoje wystawy.
Mimo niesprzyjającej aury w wydarzeniu wzięło udział ok. 2000 widzów. Organizatorami Festiwalu byli Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz nadleśnictwa: Antonin, Grodziec, Kalisz, Przedborów i Syców. Wydarzenie wsparli finansowo: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego w Gołuchowie oraz Sklep Myśliwski Colt w Kaliszu.