Aktualności Aktualności

Gry edukacyjne

Drewno w roli głównej

Gry planszowe, ze względu na swoje funkcje poznawcze i integrujące odgrywają w edukacji niezwykle ważną rolę. Pozwalają nie tylko zdobyć nową wiedzę, ale również rozwinąć w sobie umiejętności planowania działań i budowania strategii. Dodatkowo wpływają na wzrost koncentracji oraz uczą przyswajania norm i reguł. Kształtują też cechę, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu i, co bardzo ważne, sprzyjają dobrej zabawie.

Mając na uwadze szeroki wachlarz korzyści płynących z tej formy edukacji, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie przygotował dla dzieci, młodzieży i dorosłych gry, których głównym bohaterem jest drewno – ekologiczny surowiec pochodzący z lasu. Użytkowanie lasu, w tym surowca drzewnego, pozwala ludziom zaspokoić wiele potrzeb. Z drewna korzystamy codziennie na różne sposoby. Przygotowane gry pozwalają zrozumieć dlaczego odgrywa ono w naszym życiu tak ważną rolę, skąd się bierze, kto pracuje przy jego obróbce i w jaki sposób trafia do naszych domów.

W grze planszowej zatytułowanej „Z lasu do domu" zawodnicy wcielają się w rolę wylosowanego gatunku drzewa, a następnie pokonują tytułową drogę jako drewno tego gatunku, przerobione ostatecznie w różne przedmioty użytkowe. Podczas gry jej uczestnicy dowiadują się, co dzieje się z drewnem od momentu ścięcia drzewa aż do czasu, w którym wyprodukowany z niego przedmiot trafia do domu. Gracze poznają właściwości różnych gatunków drewna, uczą się, w jakich zakładach produkcyjnych i warsztatach dochodzi do ich obrabiania oraz które przedmioty mogą zostać wykonane z określonego surowca. Dodatkowo, dzięki kartom z pytaniami, wzbogacają swoją wiedzę dotyczącą drewna oraz środowiska naturalnego. Gra toczy się na planszy o formacie zbliżonym do A3 i uczestniczy w niej od 2 do 8 graczy w wieku powyżej 10 lat.

Kolejna planszówka to „Biznes drzewny", wydany we współpracy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w Warszawie. Celem gry jest poznanie niektórych gatunków drzew, wyglądu drewna, możliwości jego zastosowania i różnorodności produktów z niego wykonanych. Gracz nabywa, sprzedaje oraz przejmuje obiekty i zakłady związane z przemysłem drzewnym. Staje się ich posiadaczem i rozbudowuje jak największą liczbę zakładów w różnych gałęziach branży drzewnej. Na planszy znajdziemy między innymi takie pola jak: fabryka sklejek, zakład produkcji pelletu, kolejowa składnica drewna. Poza tym,  pola oznaczone jako „niespodzianka" i „nadleśnictwo", dla których przygotowano karty z pytaniami. Zwycięzcą jest ten, kto zgromadzi w grze jak największy kapitał liczony w żołędziach. „Biznes drzewny" ma charakter gry rodzinnej. Przeznaczony jest dla 2–6 osób w wieku powyżej 13 lat.

Nieco inną grą jest „Wszędobylskie drewno". Zawiera ona zestaw dwudziestu dwustronnych plansz z rysunkami i hasłami, które należy skojarzyć ze sobą parami. „Wszędobylskie drewno" rozwija pamięć, a także wiedzę na temat różnorodnych powiązań ekologicznych i gospodarczych związanych z występowaniem drewna. Uczy rozpoznawania gatunków drzew, budowy drewna, jego wyglądu, właściwości i zastosowań. Wskazuje na zawody związane z obróbką drewna i występowanie drewnianych przedmiotów w domu i wiejskiej zagrodzie. Znajdziemy w niej również plansze poświęcone gatunkom zwierząt korzystających z martwego drewna. Gra zawiera element elektroniczny, dzięki któremu przy skojarzeniu właściwego rysunku i hasła, zapala się kolorowa dioda, potwierdzająca dobry wybór. Przeznaczona dla dzieci w wieku 5–10 lat.

Autorami gier są pracownicy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, którzy na co dzień zajmują się edukacją leśną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wydanie gier „Z lasu do domu" i „Wszędobylskie drewno" zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.