Aktualności Aktualności

OKL na Światowym Kongresie IUFRO

W dniach 29 września – 5 października 2019 r. w brazylijskiej Kurytybie przebiegał XXV Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO). Było to spotkanie naukowców, edukatorów, studentów i specjalistów sektora leśnego.  Podczas wydarzenia, w formie wystąpień i sesji posterowych zostało zaprezentowanych ponad 2 tys. wyników badań naukowych. W wydarzeniu wzięło udział około 3 tys. osób, które przedstawiały różne aspekty badań leśnych oraz doświadczenia placówek w zakresie leśnictwa.

W sesji zatytułowanej „Sztuka, nauka, edukacja – wzajemne oddziaływanie jako wartość dodana na rzecz ochrony lasów” został przedstawiony referat „Edukacja w zakresie kulturotwórczej roli lasu realizowana w PGL Lasy Państwowe. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – studium przypadku”, przygotowany przez Benedykta Roźmiarka, dyrektora OKL oraz Alicję Antonowicz, która tematykę zawartą w tytule przybliżyła słuchaczom. Sesja, podobnie jak pozostałe, miała miejsce na terenie kompleksu obejmującego obiekty EXPO Unimed oraz Uniwersytetu Positivo w Kurytybie.

Poza wystąpieniami z dyskusjami tematycznymi, odbywały się sesje plenarne z udziałem wybitnych mówców oraz spotkania grup roboczych. Uczestnicy Kongresu mieli również możliwość zwiedzenia tematycznych ekspozycji oraz terenów zielonych w okolicy miasta.

Celem organizowanych kongresów jest tworzenie platformy wymiany wiedzy naukowej w zakresie tematów związanych z leśnictwem. IUFRO od 127 lat angażuje się w promowanie międzynarodowej współpracy w przestrzeni badań obejmujących tematy związane z lasami, odgrywającymi istotną rolę w utrzymaniu życia na ziemi. W przestrzeni tej organizacji funkcjonują dywizje poświęcone między innymi społecznym aspektom lasu i leśnictwa, hodowli, ochronie, kondycji zdrowotnej lasów, genetyce, ekonomice, polityce leśnej i współpracy międzysektorowej. Organizacja ta rozwija wiedzę potrzebną do dostarczania, opartych na nauce, rozwiązań dla obecnych i przyszłych globalnych wyzwań uwzględniających dobro lasów i ludzi.

IUFRO założyli w 1892 roku przedstawiciele organizacji pochodzących z trzech państw: Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Dziś Unia skupia 700 organizacji członkowskich z ponad 100 państw. 

Kolejny, XXVI Światowy Kongres IUFRO odbędzie się w 2024 roku w Szwecji.

Tekst: Alicja Antonowicz