Aktualności Aktualności

Tegoroczna edycja konkursu „Imię dla żubra” rozstrzygnięta!

Krowa urodzona w naszej zagrodzie 15 lipca 2019 roku będzie nosiła imię POWÓJKA. Autorką imienia jest pani Agnieszka Binkowska. Dodatkowo, za udział w konkursie  postanowiliśmy nagrodzić małym upominkiem 5 jego uczestników wybranych w drodze losowania. Nagrody otrzymają: pan Szymon Kujawa, pani Kinga Wiśniewska, pani Lena Drymel, pani Marta Cieślak i pan Michał Korcz. Wszystkim laureatom gratulujemy!

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie dwóch propozycji na specjalnej karcie zgłoszeniowej. Imiona miały zaczynać się od liter PO i nie powinny znajdować się w Księdze Rodowodowej Żubrów (KRŻ).

W pierwszym etapie konkursu z nadesłanych 211 propozycji wyeliminowano te, które były wykorzystane w KRŻ i które nie spełniały kryteriów konkursu. Do rozpatrzenia pozostało 127 imion, z których Jury wybrało to zwycięskie.

Księga Rodowodowa Żubrów prowadzona jest przez Białowieski Park Narodowy. Jest to rejestr, do którego wpisywane są żubry zgłaszane przez ośrodki hodowlane, takie jak Pokazowa Zagroda Zwierząt w Gołuchowie, która działa już 42 lata. Od początku jej istnienia urodziło się w niej już ponad 100 cieląt. Nasze stado, tak jak inne w hodowlach zamkniętych, jest rezerwą genetyczną dla żubrów żyjących na wolności, co jest ważne dla procesu przywracania tego gatunku naturze.

Uroczyste nadanie imienia odbędzie się w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, w czwartek 7 listopada o godz. 11.00. W razie deszczu spotkanie odbędzie się w Powozowni. Na uroczystość serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Prosimy jedynie o potwierdzenie przyjazdu i liczby osób, wysyłając e-mail na adres: patryk.ortell@okl.lasy.gov.pl.