Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Powrót

Bezpieczeństwo w lasach i parkach

Bezpieczeństwo w lasach i parkach

W związku z ostatnimi wichurami poruszamy temat bezpieczeństwa w lesie i parkach oraz roli martwego drzewa w przyrodzie.

W wyniku wichur poza zabudowaniami i domami ucierpiały również lasy. Mnóstwo drzew zostało połamanych, w wielu miejscach wprowadzono zakazy wstępu do lasu, by uniknąć wypadków.  Zniszczenia na bieżąco są usuwane przez leśników i współpracujące służby, a miejsca, gdzie pracują są nieodstępne turystycznie. W zaistniałej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność – całe drzewa czy zawieszone i połamane konary stanowią ogromne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, by nie przebywać w lesie w trakcie trwania silnych wiatrów. Dotyczy to również parków.

Gołuchowski park-arboretum jest jednym z najstarszych polskich ogrodów dendrologicznych. Wiele gatunków drzew posadzono w drugiej połowie XIX wieku, ale nie brakuje również takich, które są znacznie starsze. Podczas spaceru natknąć się można na drzewa, które już obumarły lub są w stanie zamierania. Stare dęby w naturalny sposób ustępują miejsca swoim następcom, ale są też np. sosny i świerki, które usychają przedwcześnie na skutek szkodliwych grzybów i owadów lub długotrwałego braku wody.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób zwiedzających park, martwe i obumierające drzewa są usuwane, a niekiedy redukuje się ich korony. Jednocześnie pozostawiane są niektóre pnie i grube gałęzie, ponieważ drewno martwych drzew odgrywa ważną rolę w przyrodzie. Jest miejscem życia, rozrodu i schronienia dla wielu gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. Powoli butwiejąc, uwalnia ono materię organiczną, która wraca do naturalnego obiegu. W rozkładzie pomagają roztocza i grzyby. Na pniach starych drzew rosną kolejne rośliny, np. mchy czy siewki niektórych gatunków drzew.

Prosimy o rozważne korzystanie ze ścieżek w parku i stosowanie się do zaleceń wynikających z aktualnych sytuacji pogodowych.